תנאי שימוש

1. תנאים

בזמן גישתך לאתר האינטרנט המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית., אתה מאשר, מסכים ומחויב לתנאי אתר המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית. זה ותנאי השימוש בו, כל התקנות והחוקים החלים בו, ומאשר כי עמידה וציות לחוקים המקומיים החלים היא על אחריותך הבלעדית. במידה ואינך מסכים עם תנאי האתר המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית., אין באפשרותך להשתמש באתר זה. כל החומרים המופיעים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימן מסחר.

2. רישיון שימוש

עם ההסכם הזה, ניתנת רשות הורדה של תוכן מהאתר (תוכנה או מידע) באופן זמני לצורך שימוש אישי וצפייה חולפת. ההורדה היא זמנית עותק אחד בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן לצרכים מסחריים. ראה בהצהרה זו כרישיון ולא כהעברת בעלות. דע כי תחת רישיון זה אינך רשאי:

להעתיק או לשנות את החומרים הנמצאים באתר;

לעשות שימוש בחומרים להצגה פומבית (בין אם מסחרית ובין אם לא) או לכל מטרה מסחרית;

לבצע הידור או הנדסה לאחור של כל תוכנה המצויה באתר האינטרנט של "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית.";

להסיר סימוני קניין שונים או זכויות יוצרים מהחומרים;

מסירת חומרים מהאתר לאדם אחר או תצוגת חומרים על כל שרת אחר.

תקנון זה יסתיים באופן מיידי במידה וחלק ממגבלות אלה הופרו עשוי להסתיים ע"י "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." בכל זמן. עם סיום הרישיון הזה או לחילופין עם גמר צפייה בחומרים שהגיעו מהאתר, הינך מחויב למחוק ולהשמיד כל חומר שהורד מהאתר ונמצא ברשותך – אם בעותק קשיח ואם בפורמט אלקטרוני.

3. כתב ויתור

חומרי האתר "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." ניתנים "כפי שהם". "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." אינו מעניק אחריות, במפורש או במשתמע, מסירה מעליה ושולל כל אחריות אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות.

יתר על כך, "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." אינו מתחייב או כל מצג לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט שלה או בדרך אחרת הנוגעת לחומרים אלו או על כל אתר המקושר לאתר זה.

4. מגבלות

באף מקרה "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." או ספקיו יהיו אחראים לכל נזק (ללא הגבלה, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן רווחים או נתונים, או בעקבות הפרעה עסקית) שנגרם משימוש או מאי יכולת להשתמש בחומרי האתר של "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית.", זאת לרבות מקרים בהם נציג מטעם "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." קיבל הודעה בכתב או בעל פה על האפשרות של נזק מסוג זה.

בעקבות סיבות משפטיות כאלה ואחרות, המגבלות הללו עשויות לא לחול עליך. במקרים בהם הסיבות המשפטיות אינן מתירות הגבלה על אחריות משתמעת, או מגבלה של חבות לגבי נזק תוצאתי או מקרי.

5. בדיקות ותיקונים

תוכן ומידע המופיעים באתר "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." יכולים לכלול דפוס, שגיאות צילום או טכני. "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." אינו מתחייב כי כל התוכן באתר האינטרנט שלו יהיו מלאים, מדויקים, או מעודכנים. "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." רשאים לערוך שינויים בתכנים ובמידע הנמצאים באתר האינטרנט מופיעים בו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. עם זאת, "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." אינם מחויבים בעדכון החומרים המופיעים באתר.

6. קישורים

לא נבדקו כל אתרי אינטרנט המקשרים ל"המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." ואין אחריות ל"המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." על התוכן שנמצא באתרים אלה. קישור באתר אחר ל"המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." אינו מעיד על אישור כזה או אחר ע"י "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית.".

7. תנאים

תנאי השימוש של "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." עשויים להשתנות בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. עם כניסתך לאתר זה, אתה מאשר ומסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית (שעודכנה בתאריך המופיע בתחתית המסך) של תנאי השימוש והתקנות הנוספות המופיעות במסמך זה.

8. סמכות שיפוטית

כל תביעה הקשורה באתר "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." יוסדרו ע"י החוקים של מדינת ישראל בלי להתחשב בסתירה של הוראות החוק. התנאים הכלליים חלים על השימוש באתר אינטרנט.

מדיניות פרטיות

לפי מדיניות פרטיות נקבע האופן שבו "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." אוסף, שומר וחושף את המידע שמגיע אליו ממשתמשים המגיעים אל המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית.. מדיניות פרטיות זו חלה על האתר וכל השירותים והמוצרים המוצעים על ידי "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית.".

1. מידע זיהוי אישי

עם כניסתך לאתר "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." דע כי אנו עשויים ויש לנו אפשרות לאסוף מידע אישי אודות משתמשים הנמצאים באתר, במגוון דרכים: שירותים, תכונו , פעילויות או משאבים הנמצאים אצלנו באתר. משתמשים עשויים להתבקש, על פי הצורך אימייל, שם ומספר טלפון. יש אפשרות לפיה המשתמשים ביקרו באתר בעילום שם.

איסוף של מידע זיהוי אישי המשתמשים יתבצע רק במידה ומשתמשים התנדבו למסור לנו את המידע המצוין לעיל. למשתמשים תמיד יש את האפשרות לסרב לספק מידע אישי עליהם. יש לציין כי אי שיתוף במידע האישי עשוי לפגוע ואף למנוע מהם לעסוק בפעילויות באתרים כאלה ואחרים.

2. מידע זיהוי לא אישי

עם כניסתך לאתר "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." דע כי אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי לא-אישי של משתמשים מגיעים לאתר "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." כגון: סוג המחשב, שם הדפדפן, מידע טכני על אמצעי משתמשים של חיבור לאתר, כמו – מערכת ההפעלה לבין ספקי שירותי אינטרנט מנוצל ומידע דומה אחר.

3. דפדפן האינטרנט "cookies"

דע כי יכול להיות באתר שימוש ב-"cookies" לצורך שיפור חוויית משתמש. דפדפן האינטרנט של המשתמש מציב "cookies" בכונן הקשיח שלהם למטרות רישומים ולפעמים לצורך מעקב אחר מידע אודותיהם.

המשתמשים יכולים להגדיר בדפדפן האינטרנט האישי שלהם האם לאפשר "cookies" / לסרב "cookies" / לקבל הודעה או התראה כאשר נשלחות "cookies". במידה וסירבו, חשוב לציין כי יש חלקים מסוימים באתר שלא יתפקדו כראוי.

4. איזה שימוש נעשה במידע שאנו אוספים

ניתן לעשות שימוש במידע שנאסף ע"י "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." למטרות הבאות:

– שימוש במשוב שהמשתמשים שלנו סיפקו לצורך שיפור השירותים והמוצרים שלנו.

– שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לצורך מענה על פניות, שאלות ובקשות אחרות של המשתמשים.

5. איך אנחנו מגנים על המידע שלך

אנו מאמצים אוסף נתונים מתאימים, אחסון ושיטות עיבוד אמצעי אבטחה כדי להגן מפני גישה לא מורשית, שינוי חשיפה או הרס של מידע אישי שלך, את שם המשתמש, והסיסמה, פרטי העסקה ונתונים שמורים באתר שלנו. חילופי נתונים רגישים ופרטיים בין האתר ומשתמשיו קורה על ערוץ תקשורת מאובטח ב- SSL מוצפן ומוגן עם חתימות דיגיטליות.

6. שיתוף פרטיך האישיים

אנחנו לא משתפים פרטים אישיים ספציפיים על המשתמשים שלנו – לא סוחרים, שוכרים, או מוכרים מידע זיהוי אישי של משתמשים לגופים / אתרים / לעסקים אחרים. מידע שאנו עשויים לשתף עם השותפים העסקיים שלנו הוא מידע דמוגרפי מצטבר גנרית שאינו קשור לשום מידע זיהוי אישי אודות המבקרים והמשתמשים.

7. אתרי צד שלישי

הגולשים באתר עשויים למצוא תכנים ופרסומים כאלה ואחרים באתר "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." המקשרים לשירותים ואתרים של שותפים עסקיים וצדדים שלישיים נוספים. אנחנו לא שולטים על הקישורים או על התוכן המופיעים באתרים אלה ואין אנו אחראים על השיטות בהן נוקטים אתרים אשר יש התקשרות בינינו לבינם.

זאת ועוד, אתרים ושירותים המופיעים אצלנו באתר, עשויים לשנות את התכנים שלהם בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. מדיניות פרטיות ותקנון אתרים אלו, עשויים להיות שונים מאלה של "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית.". משתמשים המגיעים לאתרי אינטרנט אחרים, לרבות אתרי אינטרנט אשר מקושרים לאתר שלנו, כפופים לתנאי המדיניות של אותו אתר.

8. שינויים במדיניות פרטיות זו

מדיניות פרטית של "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית." עשויה להשתנות בכל עת. תאריך העדכון מופיע בתחתית עמוד זה. מומלץ לבדוק מסמך זה מעת לעת כדי להישאר מעודכנים בשינויים המתרחשים וכיצד אנו עוזרים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. עם שימוש באתר, אתה מאשר ומסכים כי האחריות היא שלך לבדוק את מדיניות הפרטיות לעיתים קרובות ולהיות מודע לשינויים.

9. הסכמתך לתנאים אלה

עם שימוש באתר "המקומות הטובים בתאילנד – מגזין תאילנד חופשה בהתאמה אישית.", אתה מסכים עם מדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות האתר, בבקשה אל תשתמש באתר. במידה והינך ממשיך להשתמש באתר לאחר שינויים במדיניות זו, נראה בפעולה כקבלה והסכמה של שינויים אלו.

10. יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בקשר לדרך הפעילות של האתר, ההתנהלות שלך באתר או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, צור עמנו קשר בטלפון: מספר טלפון של האתר

תאריך עדכון אחרון: 30.05.2022

*תקנון אתר זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המינים.